Cynllunio eich ymweliad

AM EIN GŴYL

Mae prif ddigwyddiadau'r penwythnos yn digwydd ar ran o safle'r hen Bafiliwn Corwen Sir Ddinbych LL21 0DR, ychydig oddi ar ffordd Llundain gan Ganolfan Ni ac Amgueddfa Corwen.

Amseroedd agor ar gyfer 2019:

Dydd Sadwrn Medi 12ain: 10 yb – 6yp (ac yna digwyddiadau yn y dref)

Dydd Sul Medi 13ain:        10 yb – 5yp

Maes parcio ceir am ddim.