Marchnad Ganoloesol

 

Owain Glyn Dwr Society

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1996 gan Adrien Jones (Llywydd y Gymdeithas) i "... goffáu rôl Owain Glyn dŵr yn hanes Cymru ..." a "... creu cofeb barhaol ... " Dadorchuddiwyd y gofeb honno ym Machynlleth (lle cynhaliwyd ei Senedd gyntaf) ar 600 mlwyddiant cychwyn ei wrthryfel yn erbyn Coron Lloegr.

John Cowper Powys Society

Sefydlwyd Cymdeithas Powys er mwyn hybu ac annog gwerthfawrogiad a mwynhad o ysgrifau John Cowper, Theodore (T.F.), a Llewelyn Powys. Mae'r tri awdur yn denu cefnogaeth angerddol: Mae John Cowper o nofelau gweledigaethol Powys wedi cael eu galw'n gyffelyb i ffugiadau Dostoevsky a Tolstoy

Glyndŵr University

Mae gan Brifysgol Glyndŵr gampysau yn Wrecsam, Llaneurgain a Llanelwy yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Rhoddwyd iddo statws prifysgol llawn yn 2008 ar ôl bod yn aelod o Brifysgol Cymru ers 2003. Enwir y Brifysgol ar ôl y tywysog canoloesol Cymreig  Owain Glyndwr.  Mae'r Brifysgol yn hyrwyddo cyrsiau byr hanes canoloesol.

Clwyd and Powys Archaeological Trust

Mae CPAT yn un o bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol yng Nghymru sy'n gweithio'n agos gyda chyrff cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill, er mwyn helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol ar gyfer Cymru gyfan.

Mae'r rhan fwyaf o waith CPAT yn ardal Clwyd-Powys-Sir Powys ac ardaloedd yr awdurdodau lleol yn yr hen Sir Clwyd-Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Bwrdeistref Sirol Wrecsam a'r rhan ddwyreiniol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

The Princess Gwenllian Society

Sefydlwyd y Gymdeithas i goffáu Gwenllian, merch Llywelyn,Tywysog olaf Cymru ( "Llywelyn ein Llyw Olaf"). Ar ôl marwolaeth Llywelyn, daeth Cymru gyfan dan reolaeth y Brenin Edward I o Loegr. Gorchmynnodd Edward i Gwenllian, baban 1 oed, gael ei charcharu mewn lleiandy Seisnig fel na fyddai ganddi blant a allai adfer annibyniaeth y Cymry. Yno arhosodd tan ei marwolaeth 53 mlynedd yn ddiweddarach.

Discovering Old Welsh Houses Group – Denbighshire Branch

DARGANFOD, dathlu & rhanu mwy am dai cyn 1700 ar draws Gogledd Cymru trwy ganolbwyntio ar:-

ymchwil tai & hanes teulu. Arddulliau pensaernïol & recordiau adeiladu. Cael dyddiadau cwympo ar gyfer pren y tŷ gan ddefnyddio Dendrocronoleg; A chwrdd â rhwydwaith o bobl sydd â diddordeb, ymunwch â'ch cangen leol i gymryd rhan yn hanes cymunedol a tai. Astudio treftadaeth adeiledig Cymru, ei thirwedd, ei chymuned, ei diwylliant, ei hanes economaidd a chymdeithasol o'r cyfnod

Cefyn Burgess Tapestries

Wedi ei eni a'i godi ym mhentref chwareli llechi Bethesda, graddiodd o Fanceinion gyda BA (Anrh) mewn tecstilau wedi eu gweu yna MA mewn tecstilau o'r Coleg Celf Brenhinol. Caiff ei ddyluniadau eu creu i weddu unrhyw leoliad o gastell i ystafell ac i ymateb i’w gleientiaid ond hefyd gan ystyried ei gefndir diwylliannol ei hun gan roi apêl nodweddiadol Gymreig i'r dyluniadau ond gydag ailddehongliad cyfoes o'r traddodiadol.

Matthew Ryan Historical Illustrator

Mae Matthew Ryan yn Ddarlunydd Hanesyddol ac yn Artist Cain. Mae gwaith Matthew wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau fel Osprey Publishing, Channel 4's "Walking Through History gyda Tony Robinson, Medieval Warfare Magazine a Desperta Ferro Magazine. Mae ei brintiau eisoes yn dod yn boblogaidd gyda chasglwyr a phobl sydd â diddordeb mewn hanes ledled y byd.

Llangollen Museum

Mae gan Amgueddfa Llangollen  nifer o raglenni yn rhedeg i helpu i wella mynediad i dreftadaeth ddiddorol Llangollen a'r cyffiniau.

Collette J Ellis Illustration Art

Fe'i dyfodd Collette June Ellis o gwmpas dirweddau ysblennydd Gogledd Cymru. Mae ei gwaith yn  cael ei ysbrydoli gan ffantasi a mytholeg, gan dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau hynafol ac amrywiaeth o wledydd.

Hanes Edeirnion Society

Mark Williams

Local Historian

Mae Mark yn hanesydd lleol gyda 30 mlynedd o brofiad. Mae’n ymchwilio i ffynonellau cynradd, hanesion llafar a hefyd ffyrdd, meysydd ac enwau lleoedd ein treftadaeth gyfoethog.

Welsh Battlefield Society

Mae'r gymdeithas yn canolbwyntio ar frwydrau o bwysigrwydd hanesyddol i Gymru ac yn trafod y tactegau a'r bobl dan sylw.

Kathryn Pritchard Gibson

Kathryn Pritchard is a Historian who has a display on 'Brut y Tywysogion' which is chronicle that is one of the most important primary sources for Welsh history.

Cofio Llywelyn Society

Mae rhith-wirionedd wedi bod o gwmpas ers amser maith, fodd bynnag, gyda technoleg newydd, mae'r gallu a'r ansawdd yn gwella'n gyflym.

Mae clustffonau VR yn caniatáu i'r defnyddiwr gamu i fyd digidol sydd o'u cwmpas yn llwyr h.y camu i fyd arall!

Yn VVR, defnyddiwn VR ar gyfer ein hailgystrawennau hanesyddol. Mae'n wirioneddol ryfeddol profi'r gorffennol a theimlo a gwerthfawrogi graddfa a manylder yr amgylchedd.

ABBEY  Cwmhir Heritage Trust 

Mae rhith-wirionedd wedi bod o gwmpas ers amser maith, fodd bynnag, gyda technoleg newydd, mae'r gallu a'r ansawdd yn gwella'n gyflym.

Mae clustffonau VR yn caniatáu i'r defnyddiwr gamu i fyd digidol sydd o'u cwmpas yn llwyr h.y camu i fyd arall!

Yn VVR, defnyddiwn VR ar gyfer ein hailgystrawennau hanesyddol. Mae'n wirioneddol ryfeddol profi'r gorffennol a theimlo a gwerthfawrogi graddfa a manylder yr amgylchedd.

Cymdeithas Hanes Edeyrnion / Edeyrnion Historical Society

Mae rhith-wirionedd wedi bod o gwmpas ers amser maith, fodd bynnag, gyda technoleg newydd, mae'r gallu a'r ansawdd yn gwella'n gyflym.

Mae clustffonau VR yn caniatáu i'r defnyddiwr gamu i fyd digidol sydd o'u cwmpas yn llwyr h.y camu i fyd arall!

Yn VVR, defnyddiwn VR ar gyfer ein hailgystrawennau hanesyddol. Mae'n wirioneddol ryfeddol profi'r gorffennol a theimlo a gwerthfawrogi graddfa a manylder yr amgylchedd.

Fiona Coilins

Story Teller

Mae rhith-wirionedd wedi bod o gwmpas ers amser maith, fodd bynnag, gyda technoleg newydd, mae'r gallu a'r ansawdd yn gwella'n gyflym.

Mae clustffonau VR yn caniatáu i'r defnyddiwr gamu i fyd digidol sydd o'u cwmpas yn llwyr h.y camu i fyd arall!

Yn VVR, defnyddiwn VR ar gyfer ein hailgystrawennau hanesyddol. Mae'n wirioneddol ryfeddol profi'r gorffennol a theimlo a gwerthfawrogi graddfa a manylder yr amgylchedd.