Mae Tocynnau Adar Cynnar bellach wedi'u gwerthu allan!