• Facebook - Black Circle

Gwyl  Y  Fflam

Medi 17-18 Medi 2022

 Gŵyl Ganoloesol
Corwen, gogledd Cymru

AM EIN GŴYL

Croeso i wefan Gŵyl y fflam lle y byddwch yn dod o hyd i'r holl wybodaeth am ein gŵyl ganoloesol newydd, gyffrous yng Nghorwen, Edeyrnion, gogledd Cymru. 

Bydd penwythnos 17 & 18 Medi 2019 yn ddathliad o'r oesoedd canol Cymraeg gyda phwyslais arbennig ar ein arwr lleol, Owain Glyndwr ac ' oes y tywysogion Cymreig '. Mae ein gŵyl ganoloesol yn mynd â chi'n ôl mewn amser i oes arall ac yn dangos i chi sut beth oedd bywyd bob dydd yn yr Oesoedd Canol yng Nghymru. Fe'i cynhelir yn nhref Corwen. Tref sydd yn adnabyddus am ei chysylltiadau ag Owain Glyndŵr, a enwyd yn Dywysog Cymru ar 16 Medi 1400. O'i Faenor cyfagos yng Nglyndyfrdwy, dechreuodd wrthryfel a barodd bedair mlynedd ar ddeg yn erbyn rheolaeth Lloegr.

 

Yn ystod yr ŵyl bydd grwpiau ailgreu’r canol oesoedd yn heidio i Edeirnion i greu gwersyll hanes byw. Mae'r gweithgaredd bywiog, hanesyddol yma yn cynnig cipolwg ar dreftadaeth Cymru. Bydd cyfle hefyd i loddesta, gyda mochyn wedi rhostio a diodydd canoloesol. Bydd stondinau'r farchnad yn gwerthu bwyd a chrefftau a wneir gan artistiaid lleol. Bydd yna gellweiriwr canoloesol, ymladd cleddyf, ail-greu brwydrau, jyglwyr, bwytawyr tân, saethyddiaeth, arddangosfeydd hanesyddol, cerddoriaeth fyw a dawns, storïwyr a gweithgareddau plant.

Cyfle unigryw i brofi'r Oesoedd Canol!

 

Cymryd rhan

Mae'r digwyddiad yn cael ei drefnu gan dîm o wirfoddolwyr gweithgar.

Os ydych am gymryd rhan yn yr ŵyl 

logo 1.png